Hudförändringar som beror på onormalt stor infiltration av mastceller. Kutan mastocytos är begränsad till huden, utan inblandning av andra vävnader eller organ, och ses oftast hos barn. De tre viktigaste varianterna är urticaria pigmentosa, diffus kutan mastocytos och solitärt hudmastocytom.


Lämna ett meddelande om 'Mastocytos, kutan'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer