En grupp sjukdomar som beror på onormalt stor tillväxt av mastceller i en rad vävnader, inklusive benmärg, lever, lymfknutor och mag-tarmkanalen. Systemisk mastocytos ses vanligtvis hos vuxna. Sjukdomarna kategoriseras utifrån kliniska särdrag, patologifynd och prognos.


Wikipedia

Lämna ett meddelande om 'Mastocytos, systemisk'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer