En autosomalt dominant form av ärftlig hornhinnedystrofi som beror på en defekt i bildandet av hornhinnespecifikt keratin. Mutationer i generna som kodar för keratin-3 och keratin-12 sätts i samband med denna sjukdom.


Bilder