Ett syndrom kännetecknat av ansiktsdystoni, med blefarospasm, käköppning, tillbakadragna läppar, platysmatecken och framskjuten tunga. det drabbar främst äldre vuxna och och har sin högsta incidens i 60-70-årsåldern.


Wikipedia


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer