Hos djur experimentellt framdriven tumör som producerar melanin och tjänar som modell för melanomstudier hos människa.


Bilder