Ett onormalt stort avstånd eller en onormal springa mellan två tänder.


Bilder