En mesenkymal blandtumör, bestående av två eller fler mesenkymala celltyper som normalt inte förekommer tillsammans, fibrös vävnad ej inräknad. mesenkymom har stor spridning i kroppen, och ungefär 75% är elakartade.


Lämna ett meddelande om 'Mesenkymom'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer