inflammation i mesenteriets (tarmkäxets) lymfknutor.


Bilder