En sällsynt tumörform i kvinnans fortplantningsorgan, oftast äggstockarna, som tidigare ansågs härröra från mesonefriska restbildningar. Två varianter har identifierats: 1) klarcellskarcinom, så benämnt pga den histologiska likheten med njurcellskarcinom och som anses ha sitt ursprung i den müllerska gången, och 2) en embryonal tumör (endodermal sinustumör), som huvudsakligen uppträder hos barn. Denna senare variant kan även uppkomma i testiklarna.


Wikipedia

Lämna ett meddelande om 'Mesonefrom'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer