Ett växtsläkte av familjen asteraceae. Växterna innehåller skandenolid (ett seskviterpenlakton) och germakranolider.


Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer