Medfödd missbildning eller utvecklngsavvikelse som kännetecknas av onormalt små ögonglober.


Bilder