En mycket smittsam parvovirusinfektion hos mink, orsakad av minkenteritvirus eller det närbesläktade kattpestviruset eller hundparvovirus.


Bilder