Förlust av förmågan att skapa minnen bortom en viss tidpunkt. Tillståndet kan ha organiska (t ex skallskada) eller psykogena orsaker. Organiskt utlöst minnesförlust kan orsakas av skallskada, kramper, syrebrist och andra tillstånd som på ett negativt sätt påverkar nervstrukturer förknippade med minnesbildning (som t ex hippocampus, hjärnvalvet, mammillarkropparna och de främre talamuskärnorna).


Bilder

Lämna ett meddelande om 'Minnesförlust, anterograd'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer