Oförmåga att minnas händelser som inträffat före en viss tidpunkt. Fenomenet kan ha organiska eller psykogena orsaker. Organiska orsaker kan vara skallskada, stroke, krampanfall, demens eller ett stort antal olika tillstånd som hämmar hjärnfunktionerna.


Lämna ett meddelande om 'Minnesförlust, retrograd'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer