Kvarhållande av dött foster i livmodern två månader eller längre efter dess död.


Bilder