Sjukdomstillstånd eller skador som är begränsade till en enda perifer nerv eller som inte kan vara tecken på diffus perifer nervfunktionsstörning. Multiplex mononeuropati avser tillstånd kännetecknade av skador på flera enskilda nerver. mononeuropatier kan ha en rad olika orsaker, som t ex ischemi, fysisk skada, tryckskada, bindvävssjukdomar, belastningsskador eller andra tillstånd.


Lämna ett meddelande om 'Mononeuropatier'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer