Ett växtsläkte av familjen asteraceae.Steroidverkan har påvisats hos djur. växter tillhörande släktet innehåller seskiterpenlaktoner, såsom tomentosin, oxepiner (t ex zoapatanol) och diterpener av kaurentyp. Prydnadsbusken montanoa bipinnatifida (prästkrageträd) kan bli 3-4 m hög och blommar med prästkrageliknande blommor.


Bilder