brott på nedre delen av armbågsbenet, med urledvridning av strålbenshuvudet.


Bilder