undernäring hos barn i åldrarna två till tolv år, beroende på otillräckligt intag av föda och näringsämnen, eller fysiopatologiska tillstånd som hindrar tillgodogörande av mat. växt och utveckling påv erkas märkbart.


Lämna ett meddelande om 'Näringsrubbningar hos barn'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer