Akuta eller kroniska, neurologiska störningar som har samband med de olika verkningarna av etanolnervsystemet. Skador uppträder främst i hjärnan och de perifera nerverna.


Lämna ett meddelande om 'Nervskador av alkoholbruk'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer