Tillstånd som kan förknippas med skada eller funktionsbrist i nervsystemet orsakade av exponering för tungmetaller, vilka kan ge upphov till en rad skador i det centrala, perifera eller autonoma nervsystemet.


Lämna ett meddelande om 'Nervskador av tungmetallförgiftningar'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer