En blåröd, synnerligen smärtsam, kärlrik tumör, inneslutande en nystformad, arteriovenös anastomos, som kan uppträda varsomhelst i huden, oftast längst ut på fingrarna eller tårna, under naglarna. Den består av specialiserade pericyter, vanligtvis som inkapslade, knöliga massor, med en diameter på flera millimeter.


Bilder