Odontogen cysta som uppträder i samband med frambrytande eller delvis frambruten tand, som har åtminstone kronan inne i cystans kavitet. Cystan kan ge upphov till ameloblastom och i sällsynta fall övergå i en elakartad form.


Bilder