Sådana psykiska sjukdomar som vanligtvis diagnosticeras redan i barndomen eller tonåren. Diagnosen kan dock även ställas under andra perioder i livet.


Lämna ett meddelande om 'Psykiska störningar diagnostiserade i barndomen'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer