Infektionssjukdom orsakad av Shigellabakterier. Typiska kännetecken är buksmärtor och diarré. syn. bacillär dysenteri.


Lämna ett meddelande om 'Rödsot'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer