Slemhinneinfektion hos hästar som även kan överföras till människor. Den orsakas av burkholderia mallei och kännetecknas av såriga luftvägsslemhinnor och hudutslag.


Lämna ett meddelande om 'Rots'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer