Ett svagt differentierat adenokarcinom, i vilket cellkärnan tryckts åt ena sidan av en slemdroppe i cytoplasman. det uppstår vanligtvis i mag-tarmkanalen.


Lämna ett meddelande om 'Signetringcellscancer'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer