Ett karcinom som uppkommer i skivigt, fjällbildande epitel. det kan också uppträda på platser där det finns körtel- eller pelarepitel.


Lämna ett meddelande om 'Skivepitelkarcinom'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer