En autosomalt dominant sjukdom som yttrar sig som en tjock, svampig munslemhinna med vitt, opalescerande skimmer.


Bilder