Förändring av smaksinnet som kan variera från svag till avsevärd, med svåra förvrängningar av smakupplevelsen. syn. dysgeusi.


Bilder