En akut och mycket smittsam virussjukdom hos kalkoner som kännetecknas av frossa, avmagring, minskat vätskeintag, diarré, uttorkning och viktförlust. Smittämnet är ett coronavirus.


Bilder