En form av spetälska som uppvisar kliniska drag av båda huvudtyper (lepromatös och tuberkuloid). Sjukdomen kan slå över mot en av dessa två huvudtyper.


Wikipedia


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer