En kronisk, smittsam infektionssjukdom som utgör en huvudtyp av spetälska. Sjukdomen orsakas av mycobacterium leprae och yttrar sig som diffusa, gryniga hudsår i form av knölar och blämmor. De perifera nerverna drabbas symmetriskt, och i framskridet stadium av sjukdomen ses nervpåverkan.


Lämna ett meddelande om 'Spetälska, knölig'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer