En av spetälskans två huvudformer, kännetecknad av få och väl avgränsade hudsår. Den perifera nervpåverkan är uttalad och kan vara svårartad. I motsats till lepromatös (knölig) spetälska ger den tuberkuloida positivt utslag vid lepromintest. Tuberkuloid spetälska smittar sällan andra.


Wikipedia

Lämna ett meddelande om 'Spetälska, tuberkuloid'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer