Komplikation till följd av flera olika tillstånd, inklusive diabetes mellitus och graviditet över tiden. foster bedöms som stora när vikten överstiger 4000 g. syn. fetal makrosomi.


Lämna ett meddelande om 'Stort foster'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer