Inflammation i en svettkörtel, vanligen av apokrin typ. Tillståndet kan vara idiopatiskt eller uppkomma till följd av eller i samband med annan sjukdom. Ekkrin, neutrofil svettkörtelinflammation är en förhållandevis sällsynt variant som rapporterats från patienter som genomgår kemoterapi för non-Hodgkin-lymfom eller leukemi.


Lämna ett meddelande om 'Svettkörtelinflammation'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer