En grupp lymfom som uppvisar klonal spridning av elakartade t-lymfocyter, vilka avstannat i olika stadier av differentiering, och som orsakar en malign infiltration i huden. mycosis fungoides och sezarys syndrom är de fullständigast beskrivna av dessa sjukdomar.


Bilder