Medfödd avsaknad av tänder. det kan röra sig om total anodonti eller partiell, om avsaknad av såväl mjölktänder som permanenta.


Bilder