Medfödd avsaknad av tänder. det kan röra sig om total anodonti eller partiell, om avsaknad av såväl mjölktänder som permanenta.


Wikipedia

Lämna ett meddelande om 'Tandlöshet'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer