Medfödd obliteration av tarmhåligheten, där ileum omfattas i hälften av fallen, och jejunum och duodenum i lägre frekvens. det är den vanligaste orsaken till tarmobstruktion hos nyfödda.


Bilder