En komplikation till gastrojejunostomi, orsakad av akut eller kronisk obstruktion av den tillförande slingan pga bråck, instjälpning, tarmvred osv. Tillståndet kännetecknas av smärta och kräkningar in nehållande galla.


Bilder