En övergående och intermittent typ av arytmi med episoder som varar från några sekunder till en minut och som uppträder hos patienter med akut hjärtinfarkt eller digitalisförgiftning. Suppressiv behan dling behövs sällan, då ventrikelfrekvensen i allmänhet understiger 100 slag per minut.


Bilder