Ett allergiskt kontakteksem orsakat av exponering för växter av släktet toxicodendron (rhus toxicodendron; giftsumak, giftek), som innehåller ämnet urushiol (toxicodendrol), ett kraftigt verkande hudsensibiliserande ämne.


Lämna ett meddelande om 'Toxicodendrondermatit'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer