En form av glaukom där det intraokulära trycket ökar pga totalstopp i utflödet av kammarvatten.


Lämna ett meddelande om 'Trångvinkelglaukom'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer