En ranka (klätterväxt), uncaria tomentosa, som hör hemma i Amazonas regnskogar och som fått sitt namn pga sina kloliknande taggar. Den innehåller oxindolalkaloider och glykosider och har ett omfattand e medicinskt bruk.


Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer