Helt utebliven utsöndring av urin från njurarna.


Bilder