En form av okulär riktningsavvikelse, där synaxlarna divergerar onormalt mycket. Felet kan bero på svaghet i musculus rectus medialis, varvid kraften från musculus rectus lateralis inte balanseras, utan ögat vrids utåt vid försök att se rakt fram.


Lämna ett meddelande om 'Utåtskelning'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer