En effekt av extrem exponering för hetta, som kan drabba t ex arbetare i bränn- eller smältugnar, gjuterier osv., eller vid exponering för solstrålning. Tillståndet kännetecknas av subnormal kroppstemperatur, yrsel, huvudvärk, illamående, och ibland delirium och/eller kollaps. det får inte förväxlas med värmeslag, där kroppstemperaturen kan gå upp till farliga nivåer.


Lämna ett meddelande om 'Värmeutmattning'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer