En mycket smittsam infektionssjukdom, orsakad av varicella-zostervirus (humant herpesvirus 3). Den drabbar oftast barn och sprids genom direktkontakt eller är luftburen. Sjukdomen kännetecknas av före komsten av blåsor på hud och slemhinnor. Blåsorna brister lätt och då bildas sårskorpor. Hos barn är infektionen förhållandevis godartad, men hos vuxna kan den leda till lunginflammation och encefali t.


Lämna ett meddelande om 'Vattkoppor'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer