Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer