En nukleosid bestående av adenin och d-ribos. adenosin och dess derivat spelar många viktiga biologiska roller, förutom att ingå i dna och rna. adenosin är en neurotransmittor.


Terapeutiskt bruk

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer